Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
017 Фізична культура і спорт
022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля
081 Право
101 Екологія
103 Науки про Землю
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135 Суднобудування
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
144 Теплоенергетика
161 Хімічні технології та інженерія
171 Електроніка
172 Телекомунікації та радіотехніка
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
175 Інформаційно-вимірювальні технології
181 Харчові технології
182 Технології легкої промисловості
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
186 Видавництво та поліграфія
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
207 Водні біоресурси та аквакультура
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
221 Стоматологія
223 Медсестринство
224 Технології медичної діагностики та лікування
226 Фармація, промислова фармація
231 Соціальна робота
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм і рекреація
271 Морський та внутрішній водний транспорт
273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)

Top
Шаблон скачали с сайта JooMix.org
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…